Džodan Mići i Džodan Radovanu sud nepravosnažnom presudom utvrdio kazne zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz naselja Kamengrad iz marta 1995. godine

Džodan Mići i Džodan Radovanu sud nepravosnažnom presudom utvrdio kazne zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz naselja Kamengrad iz marta 1995. godine

07.10.2021 - 13:38 USKinfo.ba |Dana 9.9.2021. godine nakon vijećanja i glasanja vijeće Kantonalnog suda u Bihaću je donijelo, a predsjednik vijeća objavilo presudu kojom se Džodan Mićo (1971 godište) i Džodan Radovan (1975 godište) oglašavaju krivima zbog krivičnog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. preuzetog KZ SFRJ, uslijed čega im se primjenom važećih zakonskih odredbi svakom po pojedinačno izriče kazna zatvora, u trajanju od 7 (sedam) godina.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona dana 26.12.2018. godine podignulo optužnicu protiv Džoda Miće i Džodan Radovana kojom se trete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba izvršili ubistvo jednog civila bošnjačke nacionalnosti i nečovječno postupali prema drugim civilima bošnjačke nacionalnosti povredom njihovog tjelesnog integriteta  i dostojanstva pri čemu je jedan osoba zadobila teške i po život opasne tjelesne povrede.

Prema detaljima optužnice optuženi su u toku rata u R BIH, za vrijeme trajanja oružanog sukoba između Armije R BiH i Vojske Republike Srpske, postupali suprotno odredbi člana 3. stav.1. tačka a.i c. IV Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata od 12.08.1949.godine, na način da su dana 17.03.1995.godine, u naselju Donji Kamengrad, zaseok Krče, općina Sanski Most, koje je bilo pod kontrolom vojske i policije Republike Srpske, zajedno sa Kondić Božom (preminuo dana 05.02.2016.godine), došli do porodične kuće Sefić Džanana, gdje je osumnjičeni Džodan Mićo sa Kondić Božom, naoružani vatrenim oružjem-puškama i sa navučenim ženskim najlon čarapama na glavama, provalili ulazna vrata i na silu ušli u porodičnu kuću Sefić Džanana, kojom prilikom su tražili od Džanana novac i zlato, a kako porodica Sefić Džanana nije posjedovala novac i zlato, isti su ih počeli fizički zlostavljati, tako da su Sefić Džanana, njegovu suprugu Fatimu i mldb.sina Edina, tukli kundacima pušaka, nogama i rukama,  a zatim mldb. Sefić Edina prisili da ih odvede do kuće Krupić Ejuba, te kada ih je isti doveo ispred ulaznih vrata natjerali ga da pozove Krupić Ejuba, a kada je Krupić Ejub otvorio vrata Džodan Mićo i Kondić Božo su ušli u kuću i počeli da tuku Krupić Ejuba i njegovu suprugu Krupić Minu koju su udarili sjkirom pronađenoj u kući nanjevši joj tako tešku i po život opasnu tjelesnu povrede u predjelu glave, a zatim tražili novac od Krupić Ejuba, te kada je isti izjavio da nema novca u istog ispucali više metaka iz puške sve u namjeri da ga liše života, uslijed čega je Krupić Ejub i podlegao, dok je za cijelo ovo vrijeme Džodan Radovan naoružan puškom čuvao stražu ispred kuće Krupić Ejuba.   

Napominjemo da je odluka Kantonalnog suda u Bihaću, kojom su optuženi osuđeni na kaznu zatvora u trajanju 7 (sedam) godine nepravosnažna i da nije izrađen i dostavljen pisani otpravak presude ovom Tužilaštvu. Nakon prijema pisanog otpravka presude postupajući tužilac će a po izvršenoj analizi sudske odluke odlučiti o eventualnom izjavljivanju žalbe na odluku o visini izrečene kazne. Istovremeno optuženi imaju pravo da u skladu sa zakonskim odredbama izjave žalbu na ovakvu odluku suda,saopćeno je iz Tužilaštva USK.PODIJELI OVU VIJESTTVOJ STAV JE BITAN - KOMENTIRAJ!


MARKETING


MARKETING
POVEZANE VIJESTI

Uhapšeno devet pripadnika nekadašnje vojske RS-a zbog zločina iz 1992. godine

Sanski Most: Sandi Kuršumović uzgaja plemenite pse - Šaptač njemačkim ovčarima

Javni oglas za prijem namještenika u Kantonalno tužilaštvo Unsko - sanskog kantona u radni odnos na neodređeno vrijeme

Sanski Most: Akcija na spriječavanju zloupotreba opojnih droga

Gazibara Osman presudom Kantonalnog suda u Bihaću oglašen krivim