Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu

01.07.2021 - 17:34 USKinfo.ba |Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine i Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj:03-017-3162/2021 od 8.06.2021., Vlada Unsko-sanskog kantona  objavljuje:

JAVNI POZIV
za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu

I

Ovim putem pozivaju se imaoci pravosnažnih sudskih odluka- tražitelji izvršenja, da prijave svoja potraživanja utvrđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama, radi izvršenja obaveze Unsko-sanskog kantona, po osnovu sudskih odluka, vansudskim putem- sporazumnim načinom.

II

Prijava potraživanja podnosi se u pisanoj formi ( zahtjev za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi),uz koju se podnosi :

1.oznaku i broj izvršnog naslova (dostaviti kopiju pravosnažnih i izvršnih odluka suda)2.  ovjerenu ličnu izjavu  tražitelja izvršenja, odnosno punomoćnika ili nasljednika, o spremnosti  za odricanje od dosuđene zakonske zatezne kamate i glavnog potraživanja u iznosu od 10%, a u skladu sa kriterijima usvojenim od strane Vlade Unsko-sanskog kantona,

3.  ovjerenu fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva, 

4.punomoć  za  zastupanje  u  slučaju  da  se  na  strani  tražitelja izvršenja ili  njihovih nasljednika kao potpisnik ugovora o vansudskoj nagodbi pojavljuje opunomoćenik u vidu advokatske kancelarije ili trećeg lica,

5.rješenje  o  naslijeđivanju  u  slučaju  da  se  nasljednik/nasljednici   tražitelja izvršenja pojavljuju kao potpisnici ugovora o vansudskoj nagodbi i to u 1 (jednom) primjerku.

III

Na temelju pribavljenih podataka, Vlada Unsko-sanskog kantona će sačiniti redoslijed ( po datumu donošenja rješenja o izvršenju) i zaključiti  ugovor -vansudske nagodbe i  iste realizirati do visine sredstava obezbjeđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona.

IV

Prijave se podnose na adresu Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 6. Bihać. Na prijavi  potraživanja  obavezno treba naglasiti  da li su lica imaoci pravosnažnih sudskih odluka iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta ( za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta), odnosno  pravosuđa i uprave (za Ministarstvo pravosuđa i uprave), zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova ( za Ministarstvo unutrašnjih poslova), pravna i fizička lica koja nisu korisnici budžeta( za Ministarstvo finansija).

Javni poziv ostaje otvoren do  30.07.2021.godine.

Preuzmi popratne dokumente:

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu

Zahtjev za zaključenje vansudske nagodbe

Ugovor o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukamaPODIJELI OVU VIJESTTVOJ STAV JE BITAN - KOMENTIRAJ!


MARKETING


MARKETING
POVEZANE VIJESTI

USK: Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH protiv politizacije službi

Aktuelizirana priča o gradnji onkološkog centra u Bihaću

VIDEO - USK: Da li je na pomolu isplata po vansudskoj nagodbi?

Vlada USK-a: Povećanje plata prosvjetarima dovelo bi u pitanje redovnu isplatu

Projekat EU4BusinessRecovery: Za ublažavanje posljedica pandemije u mašinskom, drvnom i metalnom sektoru