Bosanskoj Krupi nedostaje 500 radnika u različitim sektorima

VELIKA POTRAŽNJA

Bosanskoj Krupi nedostaje 500 radnika u različitim sektorima

Objavljeno na dan 19.04.2019 - 06:00 | Izvor: USKinfo.ba | klix.ba


Nedavno se pojavila informacija da na području Općine Bosanska Krupa nedostaje blizu 500 radnika u drvnoj industriji, građevinarstvu i metalnoj industriji.
Iako se još uvijek radi o procjenama iz Odnosa sa javnošću ove općine za Klix.ba je rečeno da su brojke tačne.

"Trenutno se radi o pomenutoj brojci od 500 radnika koji se traže u drvnoj industriji, potom u građevinarstvu, a najviše u metalnoj industriji koja se u ovoj općini brže i značajnije razvija posljednjih 6-7 godina i u tom smislu tražena su zanimanja poput galvanizera, zavarivača i CNC operatera", rekao je Kasim Šertović.

Prema njegovim riječima, Općina provodi anketiranje putem kojega žele saznati koliko je pomenutog kadra za kojim postoji potreba u BiH i dijaspori, koji je zainteresiran da dođe ili se vrati u Bosansku Krupu te koji su njihovi uslovi i očekivanja u tom smislu. Šertović kaže da se radi o manjku radne snage i potrebama krupskih firmi da proširuju svoje djelatnosti, zbog povećanih narudžbi od kupaca.

Nije neobično da u krupskim firmama rade ljudi iz Zenice, Tešnja, Bihaća, Cazina, Bužima, Velike Kladuše, Bosanskog Novog i drugih gradova u BiH. 

"Ovim aktivnostima nastojimo biti spona između eventualnih zaposlenika i poslodavaca što bi u konačnici moglo dovesti do novih zapošljavanja, povećanja proizvodnje i jačanje ekonomije na ovom području", ističe Šertović.

Općina Bosanska Krupa već je realizirala projekat "Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa" kojeg je finansirala Evropska unija čiji cilj je bio da se potakne zapošljavanje. Ovim projektom kroz obuku zaposlene su 52 osobe, od 90 koliko je mobilizirano za obuku, a 42 osobe su stekli certifikate za zanimanje zavarivač (CERTIFIKAT EN ISO 9606-1 , EN 287-1).

"U Centru za podršku poduzetništvu u Bosanskoj Krupi je kroz projekt nabavljena sofisticirana oprema za simulaciju zavarivanja i provjeru vara, te obučeno osoblje lokalne Mješovite srednje škole "Safet Krupić" za praktičnu nastavu koja se odvijala u Centru. Projekt je implementirala Općina Bosanska Krupa u saradnji sa partnerima PLOD Centar Bihać, Mješovita srednja škola "Safet Krupić", JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i poduzećima Novi Most d.o.o, ACMA d.o.o, Krupa Kabine d.o.o, BOSANCAR d.o.o. i ZAH d.o.o.", navodi Šertović. 

Bosanska Krupa je jedno od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg Evropska unija finansira s četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

U ovoj općini djeluje Poslovna zona "Pilana“ sa 15 privrednih subjekata s područja naše BiH i inostranstva koji su kroz nekoliko godina u izgradnju novih poslovnih kapaciteta uložili oko 30 miliona konvertibilnih maraka. 

Kada je riječ o ovoj poslovnoj zoni Općina Bosanska Krupa je krajem prošle godine kupila zemljište od 15.221 kvadratnih metara sa pripadajućim objektima vlasništva "Krupatrans“ p.o. u stečaju koje se nalazi u obuhvatu regulacionog plana ove poslovne zone. To isto zemljište putem oglasa ponudila zainteresiranim privrednicima. Najpovoljnija ponuda za kupovinu je od njemačke firme "Ringspann“ čiji su vlasnici već ranije iskazali interes za ulaganja u Bosansku Krupu. U toku su administrativni postupci nakon kojih će se, vrlo brzo, potpisati ugovor. 

U planu je dodatno proširenje ove poslovne zone za još 32.000 kvadratnih metara kao i prirpema druge poslovne zone "Vatreni mlin“. U Općini Bosanska Krupa ističu kako će "recept“ za razvoj „Vatrenog mlina“ biti isti kao i kod "Pilane“ sa olakšicama i beneficijama za investitore.

"U prve tri godine investitori će u 100 postotnom iznosu biti oslobođeni komunalnih dažbina, sljedeće tri godine plaćat će samo 50 posto, a potom tri godine plaćati minimalnu komunalnu naknadu u zavisnosti od proizvodne djelatnosti i broja radno angažiranih građana bosanskokrupske općine. Dobre uslove stvarat ćemo i dalje kroz smanjenje naknada, olakšanje i skraćenje postupaka za izdavanje različitih odobrenja, olakšan pristup informacija", kazao je na kraju Kasim Šertović, službenik za odnose sa javnošću Općine Bosanska Krupa.

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti

Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!