Bosanskokrupski vijećnici na vanrednoj sjednici formirali zaključke u vezi migrantske krize ali ih zbog neslaganja nisu usvojili!

Politika ispred sigurnosti

Bosanskokrupski vijećnici na vanrednoj sjednici formirali zaključke u vezi migrantske krize ali ih zbog neslaganja nisu usvojili!

Objavljeno na dan 14.11.2018 - 09:31 | Izvor: USKinfo.ba |


Priliv migranata, problem o kojem se u USK najviše govori posljednjih mjeseci, a kojim su najviše pogođeni Bihać i Velika Kladuša, sve više zabrinjava i Krupljane. Naime, njihova općina koja graniči sa Republikom Srpskom i jednim dijelom sa Republikom Hrvatskom postaje glavni tranzit, mahom onih koji dolaze iz pravca Bosanskog Novog. Određen broj se i zadržava u Bosanskoj Krupi. Zbog svega toga jučer je održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa kojoj su prisustvovali i komandir Policijske stanice Bosanska Krupa Adnan Hasić i direktorica Centra za socijalni rad Medisa Patković. 

„U oktobru 2018. godine na ulazu u našu općinu kontrolisana su 582 migranta, a u prvih osam dana novembra 984 migranta što ukupno iznosi 1566 migranata. Najveći broj kontrolisanih migranata u našu općinu došao je talgo vozom Sarajevo-Bihać gdje gotovo svakodnevno evidentiramo 50-150 putnika migranata, sa tendencijom porasta tog broja. Svi migranti koji su kontrolisani, postupajući u skladu sa odlukama operativnog štaba, vraćeni su sa područja naše općine i kantona u mjesto gdje su registrovani i gdje su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil“, navodi se u Informaciji komesara Policijske stanice Bosanska Krupa Adnana Hasića. 

Pojedini bosanskokrupski vijećnici su kroz diskusiju kazali da shvataju migrante i njihovu potrebu za pronalaskom boljih životnih uslova, 
ali su pozivajući se na krivična djela koja čine pojedini migranti naglasili da im je sigurnost građana Unsko-sanskog kantona na prvom mjestu.
 Zbog toga je formirano i nekoliko zaključaka:

1. Izražava se zahvalnost svim pripadnicima MUP-a na čelu sa policijskim komesarom i pripadnicima 5. Policijske uprave, 
Policijske stanice Bosanska Krupa na čelu sa komandirom Adnanom Hasićem. Daje se puna podrška Vladi USK i komesaru MUP-a USK u provođenju aktivnosti 
u cilju suzbijanja migrantske krize na području USK.

2. Zahtijeva se i traži da nadležne državne institucije odmah poduzmu potrebne mjere i aktivnosti u cilju rješavanja priliva i boravka migranata 
na području USK i naše općine, kao i zaštite sigurnosti građana USK.

3. Zahtijevamo da nadležne državne i međunarodne institucije konačno utvrde tačan broj smještajnih kapaciteta za migrante na području USK.

4. Apelujemo na građane općine Bosanska Krupa da odmah po saznanju ilegalnog prevoza migranata, te uočavanju migranata na području općine, 
isto prijave Policijskog stanici Bosanska Krupa.

5. Apelujemo na JP „Željeznice FBiH“ d.o.o. Sarajevo da privremeno ukine voznu liniju Sarajevo – Bihać – Sarajevo. 

6. Izražava se zahvalnost d.o.o. „Putnik-prevoz“ Bosanska Krupa i g. Azizu Hadžiću za nesebičan doprinos i ustupanje svojih prevoznih
 i ljudskih kapaciteta za prevoz migranata. Predlaže se Općinskom načelniku da u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta iznađe mogućnost 
za izdvajanje sredstava za troškove prevoza migranata firmi „Putnik-prevoz“.

7. Pozivamo medije da plasiraju samo provjerene informacije, a sve u cilju smanjenja napetosti i straha među građanima.

Vijećnici Stranke demokratske akcije, inače opozicije u OV, zbog zaključka koji se odnosi na podršku Vladi USK nisu se željeli izjasniti tokom glasanja.
 Osam vijećnika iz drugih klubova nije prisustvovalo sjednici ili glasanju tako da su zaključci dobili nedovoljnih deset glasova. 

„To što zaključci nisu usvojeni nažalost i kod ovakvih stvari koje se tiču baš svih građana USK bez obzira na njihovu političku 
ili bilo kakvu drugu pripadnost se ispolitiziralo. Bez obzira na to mislim da je ova sjednica nama jednim dijelom pomogla u onome što
 u cilju zaštite građana i njihove imovine lokalna uprava planira provoditi u narednom periodu“, zaključuje načelnik Općine Bosanska Krupa 
Armin Halitović.

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


POVEZANE VIJESTI


VIJEST SEDMICE


VIDEO SEDMICE

INFO BOX


Copyright © 2013 - 2015 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!