KAD BIVŠI PREMIJER VODI UNIVERZITET: Bihaćki univerzitet prodao vozila za izmirenje dugova

Bihać

KAD BIVŠI PREMIJER VODI UNIVERZITET: Bihaćki univerzitet prodao vozila za izmirenje dugova

Objavljeno na dan 20.10.2018 - 15:47 | Izvor: USKinfo.ba | cazin.net


U ljetnom semestru prošle godine na Bihaćkom univerzitu bilo je više vanjskih saradnika nego stalnih nastavnika

Od četiri Univerziteta – Sarajevskog, Bihaćkog i dva mostarska – nijedan nije dobio u potpunosti pozitivnu ocjenu Ureda za reviziju institucija u FBiH u 2017. godini. Brojne su nepravilnosti – u knjiženju imovine, ugovorima o djelu sa vanjskim saradnicima, pravilnicima o platama, prekovremenom radu, javnim nabavkama...

Dobro plaćene loše usluge advokata

Bihaćki univerzitet prodao je neka od svojih vozila zbog naplate potraživanja prinudnim putem u procesima presuđenim na štetu Univerziteta. I dok su procesi, kako navodi revizija, uglavnom završavali negativno po ovu ustanovu, Univerzitet je u prošloj godini izdvojio 14 hiljada KM za advokatske usluge advokatice Mirsade Ađemović. Niko od uposlenika ne prati rad advokata:
- Trenutno je pritisak tužitelja da se izvrše namirenja dosuđenih potraživanja iz radnog odnosa prinudnim putem, prodajom pokretnih stvari Univerziteta – opreme.

Za angažovanje vanjskih saradnika Univerzitet je u prošloj godini izdvojio blizu 750 hiljada KM. 
Cijena neto sata za ovaj angažman za jednog vanjskog saradnika je od 15 za asistenta do 45 KM za redovnog profesora. 
U ljetnom semestru školske 2016/2017. godine na Bihaćkom univerzitetu bilo je angažovano više vanjskih saradnika nego stalnih nastavnika! Redovnih – 127, vanjskih saradnika – čak 181. I ne samo to: Univerzitet je vanjskim saradnicima pokrivao i troškove hotelskog smještaja i troškove prevoza. 
Na taj način je, konstatuje revizija, prekršen Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o radu.

Univerzitet bez Upravnog odbora

Ovaj univerzitet uopšte nema pravno važeći akt na osnovu kojeg se vrši obračun plata i naknada. U 2016. i 2017. godini ovaj univerzitet nije imao ni stalni Upravni odbor! Kao posljedica toga nisu na vrijeme usvojeni finansijski izvještaji. Kasnilo je i potpisivanje ugovora u oblasti javnih nabavki, a neki od ponuđača su na kraju i odustali (nabavka opreme za digitalnu televiziju po projektu Erasmus +). U 2017. nije bilo ni Kolegija rektora kao savjetodavnog organa Univerziteta, pa rukovodioci jedinica često nisu ni znali za probleme koji su trebali biti u njihovoj nadležnosti. 

Pojedini nastavnici na Univerzitetu koristili su prekovremeni rad u maksimalnom iznosu od dodatnih 6 sati sedmično (90 sati po semestru), za što su plaćani i po 4 hiljade KM. 
Revizija problem vidi u činjenici da prekovremene sate dodjeljuju Vijeća fakulteta bez posebnih pisanih procedura o načinu izbora nastavnika, a rješenje donosi dekan. Na ta rješenja Ministarstvo obrazovanja bi trebalo dati saglasnost, ali na dio izdatih rješenja u 2017. Ministarstvo obrazovanja nije dalo saglasnost. 
Trebao je Bihaćki univerzitet sačiniti i Plan djelovanja protiv korupcije i plan integriteta. Nije, jer od resornog Ministarstva obrazovanja i Ministarstva finansija nisu dobili nikakve zahtjeve, tvrde. 

Nije bilo komunikacije između Univerziteta i Ministarstva ni kada je trebalo donijeti finansijski plan, nakon čega je uslijedilo povećanje pa smanjivanje budžeta Vlade USK za Univerzitet. 
Ne mogu revizori potvrditi ni osnovanost zaključivanja ugovora o angažmanu sa vanjskim saradnicima za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova vezanih za izvođenje nastave koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine. 
Kao posljedica nelikvidnosti trezora USK-a Univerzitet nije na vrijeme u prethodne dvije godine izmirio kreditne obaveze za projekat Modernizacija Univerziteta u Bihaću (871.469 KM).

Kao prilog navodima iz revizorskog izvještaja neka posluži djelić zvanične biografije rektora Univerziteta u Bihaću Fadila Islamovića:
Tokom bogate radne karijere obavljao je različite dužnosti i funkcije: direktor Energopetrola PC Bihać, ministar za promet i komunikacije u Vladi USK-a, rukovodilac terminala tečnih tereta TTT S-105 Bihać, direktor Fonda za komunalnu djelatnost i infrastrukturu Bihać, premijer Unsko-sanskog kantona, rukovodilac komercijalne službe u Energopetrol PC Bihać. Dužnost prodekana za NIR obavljao je na Tehničkom fakultetu gdje je i danas zaposlen u zvanju redovnog profesora. Od 2010. god. do 2015. god. na Univerzitetu u Bihaću je obavljao poslove prorektora za nastavu i studentska pitanja. Od novembra 2016. godine imenovan je na odgovornu dužnost Rektora Univerziteta u Bihaću.

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti

Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!