Ko ima pravo na angažman vojnog helikoptera OS BiH u medicinske svrhe

PROVJERILI SMO

Ko ima pravo na angažman vojnog helikoptera OS BiH u medicinske svrhe

Objavljeno na dan 06.09.2019 - 22:59 | Izvor: USKinfo.ba | klix.ba


Helikopterom Oružanih snaga BiH krajem prošle sedmice bivši nogometni reprezentativac Emir Spahić hitno je prebačen iz trebinjske bolnice u Sarajevo. Tim povodom provjerili smo ko sve od građana naše zemlje ima pravo na korištenje helikoptera OS BiH u hitnim situacijama i koja je procedura.

Da bi Oružane snage BiH ustupile helikopter za medicinsku evakuaciju zračnim putem (MEZP) osobama koje nisu pripadnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH potrebno je popuniti zahtjev u skladu sa obrascem Pravilnika, a ispunjavanje zahtjeva i slanje vrši medicinska ustanova u kojoj je pacijent hospitalizovan.

Odluku za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH nakon podnošenja zahtjeva donosi Predsjedništvo BiH u skladu sa Zakonom o odbrani BiH na osnovu koje ministar odbrane ili osoba koju on ovlasti angažuje medicinsku evakuaciju zračnim putem (MEZP).

MEZP predstavlja evakuaciju i medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih i oboljelih zračnim putem uz pratnju kvalifikovanog medicinskog osoblja OS BiH u saradnji sa medicinskim osobljem civilnih medicinskih ustanova sa odgovarajućom opremom.
Pacijenti za MEZP se rangiraju prema prioritetu i zavisnosti o potrebnoj medicinskoj pomoći tokom medicinske evakuacije zračnim putem.

To su Prioritet 1 (URGENTNO) hitni pacijenti čija je brza evakuacija neophodna za spašavanje života ili izbjegavanje trajne nesposobnosti, zatim prioritet 2 (PRIORITETNO) pacijenti koji zahtijevaju specijalistički tretman koji nije dostupan lokalno i kojima može da se pogorša stanje ukoliko se evakuacija ne izvede u najkraćem vremenskom roku i prioritet 3 (RUTINSKO) pacijenti čiji je tretman omogućen lokalno ali čija prognoza će biti bolja ukoliko se evakuišu rutinski planiranim letom.

Upotreba vojnih helikoptera za medicinsku evakuaciju zračnim putem vrši se u skladu sa odredbama Zakona o vazduhoplovstvu BiH, Pravilom letenja u OS BiH, Pravilnikom o upotrebi vojnih helikoptera i drugim važećim propisima u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

Angažman helikoptera OS BiH u medicinske svrhe moguć je i van granica BiH uz posebne procedure.

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti

Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!