MUP USK: JAVNI POZIV - prodaja otpisanih osnovnih sredstva

USK

MUP USK: JAVNI POZIV - prodaja otpisanih osnovnih sredstva

Objavljeno na dan 08.07.2021 - 06:51 | Izvor: USKinfo.ba |


Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona Odluka broj: 03-017-3212/2021 od 24.06.2021.godine i Odluke Uprave policije Minstarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-04-/06-11-590/2021 od 05.07.2021.godine, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV
 
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih Unsko-sanskog kantona poslova će izložiti prodaji slijedeća otpisana osnovna sredstva

I – PREDMET PRODAJE

GRUPA - osam (8) službenih motornih vozila prema početnoj cijeni i tehničkih karakteristika datih u tabelarnom prikazu:

II-  NAČIN PRODAJE

Prodaja službenih motornih vozila se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje dana 14.07., 15.07. i 16.07.2021.godine u vremenu od 0900h do 1200h , uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Alibegović Suadu, službeniku Ministarstva, na broj telefona 037/224-224 lokal 143.

Prodaja gore navedenih sredstava se će vršiti po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Prodaja će se izvršiti u grupi sredstava u cijelini, isključena je pojedinačna prodaja.

Kupljena sredstva preuzimaju se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda  treba da sadrži:

iznos ponude izražen u KM
dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje
 
Depozit se uplaćuje na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 3389002202628383 u svrhu uplate učešća u javnom pozivu.

Učesnicima koji nisu uspjeli na javnom pozivu vraća se depozit uplaćen na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 7/06, 9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita te će se smatrati da javni poziv nije uspio i da će se po potrebi provesti odnosno raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu Uprava policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ulica 502 Viteške brigade broj 2, Bihać 77 000, sa naznakom „Javni poziv za prodaju službenih motornih vozila – NE OTVARAJ“ najkasnije do dana 22.07.2021.godine 1130 h.

Kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 22.07.2021.godine  u 1200h u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (Sala za sastanke). Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune i kasno prispjele ponude neće se razmatrati.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje.

  POLICIJSKI KOMESAR

   Generalni inspektor policije

         Mujo Koričić

 

        
PODIJELI OVU VIJESTKOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


COVID-19
Prikaz zaraženih u Bosni i Hercegovini | Izvor: Klix.ba

Copyright © 2013 - 2020 | USKINFO PROMOCIJA d.o.o. | Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!