Marketing USKinfo.ba
Objavljena imena članova Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine

BiH

Objavljena imena članova Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine

Objavljeno na dan 30.11.2020 - 13:26 | Izvor: USKinfo.ba | ba.n1info.com


Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici, održanoj 29. 10. 2020. godine, donijelo je odluku o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine.

Komisija preuzima poslove i dokumentaciju nastalu u radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, formirane Odlukom o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine.

Komisija ima devet članova i to:

a) Haris Čengić, dipl. ing. geod. - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

b) Nikolina Hajder, dipl. oec. - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

c) Jelena Bukovac, dipl. pravnik - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

d) Frano Planinić, dipl. oec. - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,


e) Ermin Pešto, dipl. pravnik - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

f) Nenad Bajić, dipl. ing. geod. - Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske,

g) Branislav Makrić, dipl. ing. geod. - Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske,

h) Željko Obradović, dipl. ing.geod. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove,

i) Zijad Džananović, dipl. ing. geod. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Mandat članova Komisije traje tri godine. Članovi Komisije nakon isteka mandata mogu biti ponovo imenovani u Komisiju.

Komisija je nadležna za:

a) identifikaciju granice sa susjednim državama;

b) sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu sa Poslovnikom o radu;

c) pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama;


d) koordinaciju sa nadležnim ministarstvima i organima uprave na planu rješavanja poslova iz oblasti državne granice;

e) nadzor nad aktivnostima utvrđivanja, obilježavanja i stabilizacije granične linije.

Komisija može, uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, osnivati zajednička radna tijela sa susjednim državama za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti.

Članovi Komisije za svoj rad imaju pravo na novčanu naknadu. Visina novčane naknade utvrdiće se posebnom odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama člana 39. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Dokumentacija koja nastane u radu Komisije čuvat će se u arhivi Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a putem Informacionog sistema za upravljanje dokumentima Državne komisije za granicu BiH, sukladno odredbama Odluke o načinu evidentiranja i čuvanja dokumentacije Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine u arhivu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 85/17).

Foto:N1
PODIJELI OVU VIJESTKOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


COVID-19
Prikaz zaraženih u Bosni i Hercegovini | Izvor: Klix.ba

Copyright © 2013 - 2020 | USKINFO PROMOCIJA d.o.o. | Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!