Održan sastanak Operativne grupe USK: ''Služba za poslove sa strancima još uvijek nije preuzela kontrolu nad prihvatnim centrima!''

USK

Održan sastanak Operativne grupe USK: ''Služba za poslove sa strancima još uvijek nije preuzela kontrolu nad prihvatnim centrima!''

Objavljeno na dan 19.03.2019 - 15:32 | Izvor: USKinfo.ba | USKinfo.ba


Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić sazvao je danas sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.

Članove Operativne grupe je policijski komesar Mujo Koričić informisao o toku jučerašnjeg sastanka državnog Operativnog štaba za pitanje migracija. Na tom je sastanku predsjedavajući Štaba i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić upoznao prisutne sa odlukom Vijeća ministara BiH kojom će koordinaciju rada svih centara u USK preuzeti Služba za poslove sa strancima BiH, a nakon zahtjeva upućenih od vlasti USK. Operativna grupa Vlade USK, rečeno je danas, sačekat će objavu te odluke te na osnovu odredbi poduzeti potrebne mjere i radnje.

Premijer Ružnić je obavijestio članove Operativne grupe o kontaktima sa predstavnicima viših nivoa vlasti kako bi se inicirale vanredne sjednice parlamenata na kojima bi se hitno utvrdila strategija djelovanja u migranskoj situaciju, što je nužno s obzirom na postojeće procjene da se u narednim mjesecima može očekivati pojačan migrantski val na takozvanoj Balkanskoj ruti, a ta situacija se mora strogo kontrolisati i sve institucije i svi nivoi vlasti moraju koordinirano djelovati u skladu sa ovlastima, ističe premijer USK.
Vlada USK već priprema opsežnu informaciju o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona, koja će biti dostavljena Vijeću ministara BiH.

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona ostaje pri stavu da se kapacitet za prihvat migranata u posjećim privremenim centrima ne može povećavati iznad utvrđenih 3200 osoba u četiri centra.

Pripadnici MUP-a USK će, u skladu sa procjenom sigurnosne situacije, pojačano vršiti nadzor. Također, neće se dozvoliti otvaranje novih centara za prihvat na području gradova i općina USK, a alternativa sadašnjem prihvatu jest utvrđivanje zajedničke lokacije za USK, van urbanih područja. Na taj način, istaknuto je, bit će omogućeno držanje sigurnosne situacije, humanitarne i zdravstveno-epidemiološke situacije pod kontrolom.

I na sastanku državnog Operativnog štaba dan ranije ukazano je na pojedine slučajeve problema liječenja migranata sa teškim oboljenjima te je i na današnjem sastanku u Bihaću dosta pažnje posvećeno zdravstveno-epidemiološkoj situaciji.

Za potrebe praćenja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite migranata uz istovremenu zaštitu zdravlja lokalnog stanovništva stručnjaci javnozdravstvenih ustanova s područja USK sugerišu hitno uspostavljanje jedne lokacije, van urbanih dijelova gradova kako bi izbjeglicama i migrantima mogla biti pružena zdravstvena zaštita prema njihovim potrebama uz korištenje kliničkih protokola razvijenih upravo za migrantske situacije i primijenjenog u zemljama članicama EU, koje su su se suočavale sa migrantskom krizom. Na taj način omogućava se uspostavljanje sistema praćenja zaraznih bolesti u migrantskim prihvatilištima te pravovremeno otkrivanje zdravstvenog stanja jednog ili grupe oboljelih koje može ugroziti zdravlje većeg broja ljudi i zahtijeva brzu intervenciju.

U međuvremenu, građanima se preporučuje da vode računa i o zdravstveno-epidemiološkim opasnostima te da ne pružaju nelegalno usluge prevoza i smještaja migrantima.

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


POVEZANE VIJESTI


VIJEST SEDMICE


VIDEO SEDMICE

INFO BOX


Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!