Posao za 42 zavarivača iz Bosanske Krupe

USK

Posao za 42 zavarivača iz Bosanske Krupe

Objavljeno na dan 12.02.2019 - 15:28 | Izvor: USKinfo.ba | oslobodjenje.ba


U Centru za podršku poduzetništvu Bosanska Krupa održana je završna konferencija projekta Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa koji finansira Evropska unija.

Generalni cilj projekta je bio potaknuti zapošljavanje na prostoru općine Bosanska Krupa kroz sistematičnu asistenciju privatnom sektoru u procesu obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage.

Kroz obuku i zapošljavanje 52 osobe, ovaj projekat je dao doprinos smanjenje ukupne stope nezaposlenosti u Bosanskoj Krupi. Kroz uspostavljanje lokalnog partnerstva i identificiranje potreba privatnog sektora za konkurentnom radnom snagom namjera je povećati ovaj broj na 150 lica u periodu od godinu dana nakon implementacije projekta posebno imajući u vidu kontinuirani rast metalnog sektora u Bosanskoj Krupi i Unsko-sanskom kantonu.

Kroz projekt je ukupno mobilizirano 90 osoba za obuku, a 52 osobe su uspješno završile program obuke i stekle certifikate (42 osobe) za zanimanje zavarivač (CERTIFIKAT EN ISO 9606-1 (EN 287-1)), te su se zaposlile ili su u procesu zapošljavanja.

U Centru za podršku poduzetinštvu u Bosanskoj Krupi je kroz projekt nabavljena sofisticirana oprema za simulaciju zavarivanja i provjeru vara, te obučeno osoblje lokalne mješovite srednje škole za praktičnu nastavu koja se odvijala u Centru.

Web platforma Centar za podršku poduzetništvu koja je kreirana u okviru projekta omogućiti će privrednicima, kao i nezaposlenim licima da izraze svoje potrebe za radnom snagom. Projekt je implementirala Općina Bosanska Krupa u saradnji sa partnerima PLOD Centar Bihać, Mješovita srednja škola "Safet Krupić", JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i poduzećima Novi Most d.o.o, ACMA d.o.o, Krupa Kabine d.o.o, BOSANCAR d.o.o. i ZAH d.o.o.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa je jedno od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg Evropska unija finansira s četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

ALEMA PENDEK

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


POVEZANE VIJESTI


VIJEST SEDMICE


VIDEO SEDMICE

INFO BOX


Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!