Predstavljamo neke od 729 mjera koje vlasti namjeravaju sprovesti na putu ka EU

VLADA BIH FUNKCIONIŠE

Predstavljamo neke od 729 mjera koje vlasti namjeravaju sprovesti na putu ka EU

Objavljeno na dan 17.10.2019 - 07:30 | Izvor: USKinfo.ba | klix.ba


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kao jedini organ državne vlasti koji funkcioniše bez blokada, na jučerašnjoj sjednici usvojilo je Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije. Ovaj važni dokument sadrži 729 planiranih mjera za provedbu 115 prioriteta.

Nakon jučerašnjeg prolongiranja redovne sjednice i održavanja vanredne-telefonske sjednice Vijeća ministara BiH u javnosti su se pojavile spekulacije o blokadi rada državne vlade. Ipak, pokazalo se da je razlog za neodržavanje redovne sjednice odsustvo ministara koji su zbog ranije preuzetih obaveza bili spriječeni da prisustvuju redovnoj sjednici.

Ipak, Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj telefonskoj sjednici usvojilo je važni dokument naslovljen "Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije", koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

U Analitičkom izvještaju Evropska komisija je odredila 115 prioriteta u okviru političkog i ekonomskog kriterija te 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u Bosni i Hercegovini trebaju ubrzano raditi, a što će Evropska komisija procijeniti u narednom Paketu proširenja u proljeće 2020. godine.

U planiranju su sudjelovale 233 institucije sa svih nivoa vlasti. Od 729 mjera, 331 će realizirati institucije BiH, od čega je 88 zajedničkih mjera, 204 mjere planirane su za nivo institucija Federacije BiH, od čega 93 zajedničke mjere, 205 mjera planirano je za nivo institucija Republike Srpske, od čega 86 zajedničkih mjera, 118 mjera planirano je od institucija Brčko distrikta BiH, od čega 61 zajednička mjera, 132 mjere planirane od institucija u kantonima, od čega 29 zajedničkih mjera.
Informativni portal Klix.ba imao je uvid u Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije. U planu je navedeno da će vlasti usvojiti cjelodržavne strategije i akcione planove za reformu javne uprave i za upravljanje javnim finansijama, te uspostaviti zajednički okvir za praćenje
zasnovan na učinku i osigurati finansijsku održivost.

Reforma javne uprave i Zakon o nepotizmu

Reforma javne uprave definitivno bit će jedan od prioriteta pa je tako planirano uspostavljanje političkog tijela za donošenje odluka i jačanje tehničke koordinacione strukture kako bi se unaprijedio pristup reformi javne uprave na nivou cijele države. Neke od mjera su i imenovanje deset kantonalnih koordinatora za reformu javne uprave, ali i usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi s ciljem osiguranja poštovanja načela zasluge u svim postupcima zapošljavanja, napredovanja i otpuštanja na svim nivoima vlasti u BiH.

Federalni nivo vlasti morat će usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu FBiH s ciljem uspostave i posebne organizacione jedinice za strateško upravljanje ljudskim resursima za organe uprave u Federaciji BiH, ali i izraditi analizu funkcionisanja i organizacije Agencije za državnu službu Federacije BiH.

U oblasti vladavine prava bit će usvojeni revidirani Zakon o VSTV-u i Zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim standardima, bit će sprovedene mjere u oblasti krivičnog postupka navedene u akcionom planu VSTV-a te će se dosljedno primijeniti i unaprijediti pravila o imenovanju, ocjenjivanju rada, integritetu i edukaciji sudija i tužitelja.

Također, namjera je usvojiti i revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina te usvojiti zakone o izmjenama Zakona o izvršnom postupku u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH. Posebna pažnja posvećena je borbi protiv korupcije. Odnosno, provođenju strategija i akcionih planova za borbu protiv korupcije, posebno kroz osiguravanje odgovarajućih resursa i uspostavljanje mehanizama za praćenje.
U tom kontekstu, namjera je usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije BiH (2020-2024.), uspostavljanje posebnog odjela u Federalnom tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (u smislu pronalaženja adekvatnog smještaja i finansijske podrške), usvojiti Zakon o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju u organima uprave i ostalim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo, ali i povećati broj osoba zaposlenih u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Jedna od mjera je i pokazati napredak u postizanju rezultata u suzbijanju i prevenciji korupcije, posebno uvođenjem djelotvornih sankcija koje imaju i preventivni efekat, uključujući oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi. Planirano je i provesti ti minimalno 10 istraga organizovanog kriminala povezanog sa privrednim kriminalom i korupcijom, sa akcentom na oduzimanje nelegalno stečene imovine.

Svi nivoi vlasti radit će na osiguravanju zaštite novinara i sistematsko institucionalno rješavanje prijetnji i nasilja nad njima i voditi evidencije napada na novinare u BiH, te pravovremeno postupiti po svim saznanjima o napadima u skladu sa nadležnostima (istraživanje i procesuiranje svakog evidentiranog slučaja).

Povećati stipendije studentima i objelodaniti zapošljavanje u javnom sektoru

Planirano je usvajanje novih zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu u Bosni i Hercegovini, izmjene i dopune entitetskih zakona s ciljem usklađivanja sa Zakonom o javnom RTV sistemu BiH i sa preporukama Misije stručne procjene o slobodi izražavanja u BiH, usvajanje Zakon o informisanju i medijima Republike Srpske kao i usklađivanje zakonodavstva o zaštiti podataka i slobodi pristupa informacijama sa standardima EU.

Vlasti će poboljšati kapacitete za borbu protiv terorizma kroz bolju saradnju i koordinaciju, jačanjem razmjene kriminalističkih obavještajnih podataka i uspostavljanjem programa za sprečavanje radikalizacije i pomaganje u raskidanju sa nasilnim ekstremizmom. Posebno se spominje nadzor nad osoba koje su se vratile ili će se vratiti sa stranih ratišta, ali i praćenje svih procesa vezanih uz porast etno-nacionalnog radikalizma, nerijetko povezanog s religijskim narativima i simbolikom, koji predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti BiH i regije općenito.

Niz mjera odnosi se na migracije i zaštitu državne granice te borbu protiv organizovanog kriminala. Realizacijom brojnih mjera BiH namjerava pokazati napredak ka uspostavljanju evidencije o istragama, gonjenju, konačnim presudama, zaplijeni i oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom u slučajevima organizovanog kriminala, sa posebnim fokusom na pranje novca.
Što se tiče seta mjera iz ekonomskog razvoja i konkurentosti, plan je pojednostaviti i uskladiti postupke registracije i izdavanja dozvola poslovnim subjektima na nivou entiteta, radi poboljšanja poslovnog okruženja i kreiranja jedinstvenog ekonomskog prostora te povećati transparentnost javnog sektora, kreiranjem javno dostupnih registara javnih preduzeća i pružanjem blagovremenih podataka o zaposlenosti u javnom sektoru, neizmirenim potraživanjima u javnom sektoru i parafiskalnim davanjima.

Namjera je usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u RS radi uspostavljanja elektronske registracije društva sa ograničenom odgovornošću i Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH koji reguliše, između ostalog, i pojednostavljenje postupka registracije poslovnih subjekata.

Vlasti će smanjiti izdvajanja iz plaća, posebno za radnike s niskim primanjima, te smanjiti destimulacije rada kako bi se podržala formalna zaposlenost. U skladu s tim bit će izmijenjeni i dopunjeni zakoni o porezima na dohodak i doprinose na nivou oba bosanskohercegovačka entiteta i Brčko distrikta BiH. Bit će poduzeti i koraci na modernizaciji nastavnih planova i programa i pokrenuti reviziju politika upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove kako bi se poboljšala njihova povezanost sa trenutnim i budućim potrebama domaćeg tržišta rada.

Neke od mjera su povećanje stipendiranja studenata sredstvima osiguranim od privrednog sektora za sedam posto, inoviranje studijskih programa uvоđеnjеm prеduzеtničkih kоmpоnеnаtа оbrаzоvаnjа, а u rеаlizаciјu stručnе оbukе uklјučiti prеdstаvnikе privrеdnоg sеktоrа te usvajanje izmjene nastavnih planova i programa osnovnih i srednjih škola u svrhu njihove modernizacije i povezivanja sa trenutnim i budućim potrebama domaćeg tržišta rada na svim nivoima.

U obimnom dokumentu još su tretirane brojne mjere u poglavljima sloboda kretanja robe, radnika i kapitala, javnih nabavki, prava privrednih društava, konkurencije, finansijskih usluga, društva i medija, sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, energije, ekonomije i monetarne politike i tako dalje, a o čemu će Klix.ba detaljnije pisati u narednim danima.
PODIJELI OVU VIJESTKOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


COVID-19
Prikaz zaraženih u BiH i ostalim zemljama regije


POVEZANE VIJESTI


VIJEST SEDMICE


VIDEO SEDMICE

INFO BOX


Copyright © 2013 - 2020 | USKINFO PROMOCIJA d.o.o. | Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!