Predstavnici MUP-a KS i Službe za poslove sa strancima razmatrali sigurnosnu situaciju

BiH

Predstavnici MUP-a KS i Službe za poslove sa strancima razmatrali sigurnosnu situaciju

Objavljeno na dan 25.06.2019 - 12:56 | Izvor: USKinfo.ba | nap.ba


U prostorijama Službe za poslove sa strancima održan je sastanak predstavnika MUP-a Kantona Sarajevo i Službe za poslove sa strancima na kojem je razgovarano o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji vezano za povećani priliv i boravak migranata na području Kantona Sarajevo.

Na sastanku je izvršena analiza dosadašnjeg stanja sigurnosti po pitanju povećanog priliva migranata u Kantonu Sarajevo, te su razmjenjene operativne informacije o narušavanju javnog reda i mira i broju počinjenih krivičnih djela od stane migranata. Takođe, predmet razgovora je bilo stanje sigurnosti na području Hadžića i u privremenom prihvatnom centru Ušivak, te je kontatovano da je odlična saradnja pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo i inspektora Službe za poslove sa strancima rezultovala povoljnom sigurnosnom situacijom u privremenom prihvatnom centru Ušivak i opštini Hadžići obzirom da nije bilo većeg broja počinjenih krivičnih djela od strane migranata, saopćila je Služba za poslove sa strancima.

Na osnovu izvršene analize, dogovorena je dalja operativna saradnja, te će se u narednom periodu provoditi zajedničke akcije u Kantonu Sarajevo, posebno u urbanim dijelovima grada, željezničkoj i autobuskoj stanici i drugim mjestima okupljanja migranata, s ciljem utvrđivanja njihovog boravišnog statusa u BiH, registracije, uzimanja biometrijskih podataka i izmještanja migranata iz urbanih dijelova grada u privremene prihvatne centre, azilantski centar, te u imigracioni centar gdje će se smjestiti lica koja su sklona vršenju krivičnih djela, narušavanju javnog reda i mira i predstavljaju opasnost po sigurnost građana i njihove imovine.

Sagovornici su zaključili da Sarajevo kao glavni grad i administrativni centar, gdje su smještene brojne državne institucije ne može i neće biti mjesto okupljanja migranata na javnim površinama i mjestima koja nisu za to predviđena, a čemu će doprinijeti uspješna saradnja MUP-a Kantona Sarajevo i Službe za poslove sa strancima, uz naznaku da će se preduzeti potrebne mjere kako bi se u planirane aktivnosti uključila i nadležna tužilaštva. 

Na kraju, direktor Ujić se zahvalio v.d. komesara Bašiću i njegovim saradnicima i izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja biti i dalje nastavljena.

Sastanku su prisustvovali Milorad Bašić, vršilac dužnosti komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Edin Hodžić, načelnik Odjeljenja za droge, Asim Merdanović komandir Policijske uprave Hadžići, Adil Mulić komandir Policijske stanice Novo Sarajevo i šef opetativnog tima za pitanje migracija, Emir Sijerčić komandir Jedinice za specijalističku podršku, Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima, Mirsad Buzar, zamjenik direktora, Branislav Mojević, šef Kabineta Službe za poslove sa strancima i Muris Selimović, šef Odsjeka za readmisiju i koordinator privremenog prihvatnog centra Ušivak. 

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


POVEZANE VIJESTI


VIJEST SEDMICE


VIDEO SEDMICE

INFO BOX


Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!