Suđenje Atifu Dudakoviću i drugima: Planiranje operacije ''Sana '95''

Odbrane ispitale svjedoka

Suđenje Atifu Dudakoviću i drugima: Planiranje operacije ''Sana '95''

Objavljeno na dan 24.02.2020 - 16:44 | Izvor: USKinfo.ba | avaz.ba


Na suđenju Atifu Dudakoviću i još 15 optuženih odbrane su o operaciji “Sana ‘95” unakrsno ispitivale svjedoka Envera Hadžihasanovića, koji je kazao da je 1995. godine bio načelnik štaba u Generalštabu Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) i da nije učestvovao u planiranju ove operacije niti zna ko jeste.

Dudakovićev branilac Asim Crnalić podsjetio je svjedoka da je u iskazu iz istrage naveo da je, “koliko mi je poznato, akcija planirana na nivou Predsjedništva RBiH, Generalštaba ARBiH, Hrvatske vojske (HV) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO)”.

Hadžihasanović je naglasio riječi “koliko mi je poznato”, navodeći da to ne može tvrditi. Objasnio je da akcije planira svaki korpus i da plan dolazi pretpostavljenom komandantu, koji može da ga proslijedi štabu na provjeru. “Sana ‘95”, kako je rekao, nije bila dostavljena štabu.

Crnalić je citirao vanredni izvještaj od 15. septembra 1995. godine u kojem se navodi da, “nakon probijanja agresorskih linija, ima dosta likvidiranih i zarobljenih četničkih vojnika”. Na pitanje da li termin “likvidirani” podrazumijeva vojnike ubijene u borbi, svjedok je odgovorio potvrdno.

Odbrana je svjedoku predočila zahtjev upućen ubrzo nakon početka operacije u kojem se traži veći angažman Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) na novoosvojenim teritorijama radi uspostavljanja vlasti i sprečavanja pljačke. Hadžihasanović je kazao da su se u Operativni centar štaba slijevale informacije i prosljeđivale nadležnima.

On je rekao da je bila direktiva koja je za Peti korpus predviđala oslobađanje teritorija u svojoj zoni odgovornosti. Kazao je da je znao da svaki korpus mora izvesti neku akciju, ali da nije znao kada će početi akcija Petog korpusa ni kako joj je bio naziv.

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti

Copyright © 2013 - 2020 | USKINFO PROMOCIJA d.o.o. | Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!