USKinfo.ba ima podatke Kantonalne inspekcije o kontrolama i kaznama u zadnjih šest dana

Koronavirus

USKinfo.ba ima podatke Kantonalne inspekcije o kontrolama i kaznama u zadnjih šest dana

Objavljeno na dan 27.03.2020 - 08:21 | Izvor: USKinfo.ba | vladausk.ba


Informacija o poduzetim aktivnostima i mjerama za period 21. – 26. 03. 2020. godine

Od proglašenja globalne pandemije novog koronavirusa (COVID-19) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (Uprava) stavila je sve svoje kapacitete u funkciju zaštite stanovništva, pa je tako i rad Uprave organiziran u dvije smjene.

Za izvještajni period od 21. – 26. marta 2020. godine daju se slijedeći podaci:

Inspekcijski nadzori u predmetu kontrole cijena

U cilju zaštite potrošačkih interesa tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori izvršili su 29 inspekcijska nadzora kod pravnih i fizičkih lica koja vrše prodaju proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena.

Nepridržavanje propisanih mjera (neposredne kontrole cijena) utvrđeno je u 12 slučaja, radi čega su inspektori djelovali izdavanjem 13 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM, a u skladu sa odredbama Zakona o kontroli cijena.

Prema izvještajima tržišnog inspektorata još uvijek nije evidentirano masovno nerazumno povećanje cijena, a utvrđeno je da su i pojedini subjekti nadzora vratili cijene proizvoda koje su važile sa danom 05. 03. 2020. godine.

Kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potrošača u Unsko-sanskom kantonu Uprava će u nastaviti pratiti kretanje cijena osnovnih životnih namirnica, proizvoda i higijenskih potrepština u skladu sa Odlukom Vlade F BiH.

Inspekcijski nadzori u predmetu nadzora poštivanja naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite

Inspektori Uprave svakodnevno prate provođenje naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite na osnovu koje je obustavljen rad svih onih objekata obuhvaćenih naredbom, odnosno na terenu se provjerava  poštivanje naredbe i mjera koje se odnose na privremeno obustavljanje rada ugostiteljskih objekata za pripremanje i prodaju hrane, kulturnih institucija, sportskih centara, fitnes centara i dr.

Nepridržavanje propisanih mjera utvrđeno je u 8 slučaja radi čega su inspektori djelovali izdavanjem 10 prekršajnih naloga u iznosu od 25.000,00 KM zbog neprovođenja mjera za sprečavanje zaraznih bolesti.

U momentu nadzora 54 subjekta nadzora (pekare, benzinske pumpe, trgovine) su upozorena na obavezu pridržavanja naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite (rad u okviru dozvoljenog vremena, obaveza dezinfekcije, nošenja zaštitnih maski i rukavica i dr.).

Prilikom ovih kontrola kod jednog subjekta je zatečena radnica bez regulisanog radno-pravnog statusa, odnosno bez izvršene prijave na obavezna osiguranja u skladu sa Zakonom o radu F BiH.

Rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor / obaveznoj izolaciji

Uprava nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa (COVID-19) na području Unsko-sanskog kantona u skladu s naredbama mjerodavnih tijela / organa.

Zaključno s danom 26. 03. 2020. godine (do 7 sati), prema do sada dostupnim informacijama, kantonalni sanitarni inspektori Uprave izdali su ukupno 325 rješenja o stavljanju putnika / lica pod zdravstveni nadzor, odnosno ograničenom kretanju / izolaciji na period od 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane kantonalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor / obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Upravi nisu dostavljeni podaci o nepoštivanju izrečenih mjera od strane kantonalnih sanitarnih inspektora.

Uprava ovim putem apeluje na lica kojima su izdana rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor / obaveznoj izolaciji da se pridržavaju izdanih rješenja u cilju prevencije i sprečavanja širenja epidemije koronavirusa (COVID-19).

Ovim putem Uprava se zahvaljuje kantonalnim policijskim organima, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Graničnoj policiji BiH i svim drugim organima i institucijama sa kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH.

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte:

Telefoni za prijave: 037-316-105 i dežurni mobitel 061 801 791
E-mail: inspekcija@vladausk.ba
Poštom, na adresu ul. Omera Ef. Novljanina broj 4, 77 000 Bihać

Foto: Arhiva
PODIJELI OVU VIJESTKOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


COVID-19
Prikaz zaraženih u Bosni i Hercegovini | Izvor: Klix.ba

Copyright © 2013 - 2020 | USKINFO PROMOCIJA d.o.o. | Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!