USKinfo.ba saznaje: Evo svih akcija Inspekcije i MUP-a: Kontrolisano 368 objekata, zapečaćen 81, pronađene 1942 osobe!

Podaci Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

USKinfo.ba saznaje: Evo svih akcija Inspekcije i MUP-a: Kontrolisano 368 objekata, zapečaćen 81, pronađene 1942 osobe!

Objavljeno na dan 09.07.2019 - 15:00 | Izvor: USKinfo.ba |


Kantonalna uprava za inspekcijske poslove još od oktobra 2018. godine vrši inspekcijske nadzore na području Grada Bihaća kod subjekata nadzora koji pružaju usluge smještaja u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Sl. novine F BiH“, broj: 32/09).

Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća zaključkom sa vanredne sjednice održane dana 4. aprila 2019. godine zatražili su nadležne kantonalne inspekcije da se vrši pojačan inspekcijski nadzor privatnih objekata koji služe za iznajmljivanje i boravak osoba, a prvenstveno zbog zdravstveno - epidemioloških rizika.

Pojačani inspekcijske nadzori kod navedenih subjekata kontinuirano se vrše od mjeseca maja 2019. godine i traju još uvijek, a posebno imajući u vidu Zaključak Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-545/2019 od 10. 06. 2019., prema kojem je zadužena Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da intenzivira aktivnosti kontrole registriranih i neregistriranih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima i da se ukinu rješenja za rad registiranim objektima u kojima budu zatečene osobe bez identifikacionih dokumenata, a protiv ostalih da se pokrenu zakonom predviđene mjere.

Zaključno sa 30. 06. 2019. godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je u skladu sa nadležnostima ovog organa i kapacitetima sa kojim raspolaže izvršila ukupno 368 inspekcijskih nadzora u predmetu nadzora pružanja iz oblasti ugostiteljstva (ugostiteljske usluge u domaćinstvu - pružanje usluga smještaja migrantima) na području Grada Bihaća i Općine Velika Kladuša.

Ističe se da je većina nadzora izvršena na području Grada Bihaća. Svi inspekcijski nadzori izvršeni su uz prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. U navedenim predmetima izrečene su represivne mjere u vidu izdavanja rješanja o zabrani rada / pečaćenje poslovnih prostorija i sredstava rada kod 81 subjekta nadzora (bez rješenja nadležnog organa), a izdana su 68 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 103. 750,00 KM.

Broj zatečenih lica – migranata u momentu vršenja navedenih inspekcijskih nadzora je bio 1942 lica, od čega je u mjesecu junu 2019. godine evidentirano 640 lica na području Grada Bihaća.

Sprovodeći Zaključak Vlade Unsko-sanskog kantona 10. 06. 2019., ali i Zaključke sa vanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Bihaća od 4. aprila 2019. godine u pogledu zdravstveno - epidemioloških rizika, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je u mjesecu junu 2019. godine:


1. inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa iz sanitarne oblasti, odnosno u predmetu nadzora DDD mjera (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) kod subjekata nadzora koji posjeduju rješenja za rad i utvrđeno je da 12 subjekata nadzora ne primjenjuju obavezne preventivne mjere, odnosno subjekti nadzora nisu izvršili obavezne preventivne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije putem neke ovlaštene ustanove kao opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/05). Ukupno je izdano 12 prekršajnih naloga u iznosu od 24.000,00 KM.


2. inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti ugostiteljstva (pružanje usluga smještaja stranim licima-migrantima). Inspekcijskim nadzorima je utvrđeno da 20 subjekata nadzora postupa suprotno izdanim rješenjima za rad. Izdani su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 46.000,00 KM. Kao što je spomenuto u mjesecu junu je evidentirano 640 stranih lica - migranata koji su koristili usluge smještaja kako kod neregistriranih subjekata nadzora, tako i kod registriranih subjekata nadzora. Izvršeno je zatvaranje poslovnih prostorija - pečaćenje kod ukupno 12 subjekata nadzora.

U mjesecu junu 2019. godine ukupno je izdano prekršajnih naloga u iznosu od 70.000,KM u navedenim predmetima nadzora.

Inspekcijski nadzor organizovan prema Zakonu o kantonalnim inspekcijama USK-a („Sl. glasnik USK-a“, broj: 12/11, 3/13) je posao od općeg interesa za Kanton, pa će Kantonalna uprava za inspekcijske poslove shodno utvrđenim nadležnostima i raspoloživom kapacitetu i narednom periodu nastaviti aktivnosti inspekcijskih nadzora u predmetu nadzora pružanja usluga smještaja na području Grada Bihaća, a sve kako bi se osigurala zakonitosti i zaštita javnog i privatnog interesa u skladu sa Zakonom.

Ove podatke za USKinfo.ba, iznio je Admir Mujanović, sekretar Kantonalne uprave za inspekcije poslove. 

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti

Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!