Uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja otpada na području Općine Velika Kladuša

USK

Uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja otpada na području Općine Velika Kladuša

Objavljeno na dan 13.01.2020 - 10:28 | Izvor: USKinfo.ba | radiovkladusa.ba


JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša od samog osnivanja pokrenulo je određene aktivnosti na izdvajanju korisnih sirovina iz sakupljenog otpada. 

U početku su te aktivnosti bile ograničene na cca. 10% sakupljenog otpada, te je postepeno taj procenat povećavan uporedo sa nabavkom opreme u proteklom periodu koja omogućuje veći obuhvat tretiranja sakupljenog otpada. Ozbiljnije aktivnosti na realizaciji ovog značajnog projekta JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša je pokrenulo tokom 2017. godine kada je apliciralo na Javni poziv za raspodjelu sredstava iz ekoloških naknada koji svake godine objavljuje Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK. 

Tim projektom planirana je nabavka i postavljanje 15 eko-otoka u ruralnim područjima općine Velika Kladuša te je ovaj projekt Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK podržalo sa 20.000,00 KM. Tokom realizacije, Općina Velika Kladuša je prepoznala vrijednost ovog projekta te je isti sredstvima Općine proširen na 30 eko-otoka u ruralnim područjima. 

Prvobitno zamišljeni eko-otok imao je tri kontejnera za odvojeno sakupljanje različitih komponenti otpada te je isti angažmanom dodatnih sredstava JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša i Općine Velika Kladuša uz već odobrenih 20.000,00 KM od Ministarstva proširen na četiri kontejnera za različite komponente otpada (plastika, staklo, papir i tekstil) i dvije kante zapremine 240 litara za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Eko-otok je postavljen na prirodnoj podlozi (šljunak) te propisno ograđen i označen.

Istovremeno su u svim osnovnim školama održana prigodna predavanja na temu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te značaju istog za očuvanje životne sredine i poboljšanje kvalitete življenja. Ukupna vrijednost ove faze projekta iznosila je: 57.021,53 KM

Aktivnosti na uspostavljanju sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada nastavljene su i u 2018. godini apliciranjem nastavka projekta kod Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Nastavkom je predviđeno još pet eko-otoka u gradskom području općine Velika Kladuša postavljanjem zvonastih duo kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada. Isti su postavljeni u užem gradskom dijelu, u blizini stambenih zgrada. Ukupna vrijednost ove faze projekta iznosila je: 25.751,00 KM

I u 2018. i 2019.godini Općina Velika Kladuša je prepoznala značaj ovog projekta te je isti podržala sredstvima iz raspodjele ekoloških naknada te vlastitim sredstvima te je Općina Velika Kladuša izvršila nabavku autosmećare za potrebe pražnjenja kontejnera na eko-otocima kao i prese za baliranje sekundarnih sirovina izdvojenih iz prikupljenog otpada te perforatora za PET boce koje je donirala JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša. Vrijednost doniranih sredstava od strane Općine Velika Kladuša za realizaciju ovog projekta iznosi cca. 100.000,00 KM.

Ovim aktivnostima JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša tehnički je osposobljeno za početak ozbiljnijih aktivnosti na uspostavljanju sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Naredna faza, za koju je JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša također apliciralo kod Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, te je projekat odobren i sufinansira se od strane ovog Ministarstva sa 20.000,00 KM, obuhvata nabavku 600 kanti za odlaganje otpada koje će se u prvoj fazi podijeliti korisnicima iz kategorije domaćinstva na ograničenom području gdje će se uspostaviti sistem odvojenog sakupljanja otpada. Navedene kante korisnici će koristiti za odlaganje ambalažnog otpada koji zauzima značajan procent u ukupnom otpadu od domaćinstava, koji će se redovno odvoziti i u postrojenju JKUP „Komunalije“ d.o.o. sortirati, balirati te plasirati na tržište što će u konačnici rezultirati ostvarenjem prihoda preduzeća a isto će dugoročno omogućiti zadržavanje niske cijene usluga zbrinjavanja komunalnog otpada. Ukupna vrijednost ove faze projekta procjenjuje se na 40.608,32 KM.

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti

Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!