VIDEO: Vlada USK, krajiški načelnici, ministri, OSCE i nevladine organizacije zajedničkim snagama protiv nasilja u porodici

Potpisan protokol

VIDEO: Vlada USK, krajiški načelnici, ministri, OSCE i nevladine organizacije zajedničkim snagama protiv nasilja u porodici

Objavljeno na dan 09.05.2019 - 15:32 | Izvor: USKinfo.ba |


Misija OSCE-a u BiH zajedno sa Vladom USK-a organizirala je jučer svečano potpisivanje Protokola postupanja nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici za gradove i općine Unsko-sanskog kantona.

Potpisujući Protokol, krajiški gradonačelnici/načelnici, kantonalni premijer i ministri zdravlja i obrazovanja, predstavnici Misije OSCE-a u BiH, te predstavnici NVO "Žene sa Une" istakli su da se potpisivanjem Protokola nastoji unaprijediti međusobna saradnja, objedinjavanje raspoloživih stručnih i tehničkih resursa, te poboljšanje zajedničkog preventivnog rada i zaštite žrtava nasilja.

U ime Grada Bihaća Protokol je potpisao gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji je istakao da će danas potpisani protokol uveliko olakšati i aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja u porodici, koje je posljednjih godina evidentirano u značajnom broju i na području Unsko-sanskog kantona.

Kada je u pitanju obaveza Grada Bihaća kao lokalne zajednice, ona će se ogledati na praćenju stanja nasilja u porodici, saradnji sa nadležnim službama, te sačinjavanju Izvještaja o stanju nasilja u porodici jednom godišnje Gradskom vijeću.

Također, Grad Bihać izraditi će i preporuke o mjerama koje je neophodno preduzeti s ciljem prevencije i suzbijanja uzroka nasilja u porodici. Gradsko vijeće Bihaća javno će objavljivati usvojeni Izvještaj o stanju nasilja u porodici u svom glasniku i na zvaničnoj web prezentaciji grada, zajedno sa svojim zaključcima, preporukama i zaduženjima.

KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti

Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!