VIDEO - Vlada USK o utrošku sredstava iz budžeta

USK

VIDEO - Vlada USK o utrošku sredstava iz budžeta

Objavljeno na dan 11.10.2018 - 13:46 | Izvor: USKinfo.ba | USKinfo.ba


U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, članovi Vlade razmatrali su i usvojili Izvještaj o stanju u organima državne službe Unsko-sanskog kantona za 2017 . godinu.

Stupanjem na snagu kantonalnog Zakona o državnim službenicima i namještenicima određeno je da nadzor nad primjenom istog vrši Ministarstvo pravosuđa i uprave putem upravne inspekcije i na drugi način. Ovim je proširena nadležnost ovog Ministarstva i upravne inspekcije, budući da je do tog momenta federalna upravna inspekcija u kantonalnim organima državne službe vršila nadzor nad primjenom propisa o radnim odnosima prilikom ostvarivanja prava državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa u organina uprave i upravnim organizacijama, kao i primjenom propisa u pogledu ispunjavanja uvjeta školske spreme i drugih uvjeta službenih lica koja rade na poslovima upravnog rješavanja u pravnim licima sa javnim ovlaštenjima.

Ministarstvo pravosuda i uprave će osigurati da se tokom 2018. godine, na osnovu Programa rada Kantonalne upravne inspekcije, po službenoj dužnosti sprovede inspekcijski nadzor nad primjenom instituta propisanih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u organima za koje je na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno da nisu ispunili neke od obaveza utvrđenih ovim Zakonom, kao što su ocjenjivanje državnih službenika i namještenika i dr.

Također, potrebno je jačati napore na područjima obuke i sticanja novih te proširivanju postojećih znanja i vještina državnih službenika, kao i razvijati metode prevencije neprofesionalnog ponašanja u državnoj službi. U cilju racionalnijeg korištenja ljudskih potencijala u organima državne službe nepohodno je utvrditi standarde odnosno kriterije za određivanje optimalnog broja izvršilaca u organima državne službe, stoji u izvještaju Ministarstva pravosuđa i uprave.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona je finanisjki podržala Udruženje pčelara „ Krajiška pčela" iz Velike Kladuše za realizaciju projekta popularizacije bavljenja pčelarstvom i smanjenje nezaposlenosti.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike finansijski su podržani i programi redovnih aktivnosti Udruženja oboljelih od multiple skleroze i Udruženja oboljelih od karcinoma dojke „Una“ .

Na prijedlog Ministarstva finansija utvrđena je odluka o isplati sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kontona, regresa za 2018.godinu. Ova naknada je obaveza iz tekuće godine, a utvrđena je akontatitvno u iznosu od 420 KM zaposlene kod budžetskih korisnika. Za sudije, tužioce i stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju regres za 2018.godinu utvrđuje se u iznosu od 1279 KM za sudije i tužioce i 639 KM za stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju.

Članovi Vlade Kantona na 233.sjednici donijeli su i Zaključak o donošenju Plana energijske efikasnosti na području Unsko-sanskog kantona – KEEAP.


TAGOVIKOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


POVEZANE VIJESTI


VIJEST SEDMICE


VIDEO SEDMICE

INFO BOX


Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!