VIDEO: Vlada usvojila jučerašnje zaključke, stižu policijske snage iz pet gradova USK-a, MUP dobio naredbu za djelovanje!

Danas u Bihaću

VIDEO: Vlada usvojila jučerašnje zaključke, stižu policijske snage iz pet gradova USK-a, MUP dobio naredbu za djelovanje!

Objavljeno na dan 10.06.2019 - 17:13 | Izvor: USKinfo.ba |


Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 10.06.2019. godine, uvojila je zaključke sa jučerašnjeg proširenog sastanka kojem su prisustvovali, gradonačelnici i načelnici, predstavnici IOM-a i UNHCR-a, Crvenog križa USK-a. 
 
Da se Vlada i premijer Ružnić nisu šalili, pokazuju danas usvojeni zaključci, a prvi rezultati već su vidljivi na terenu. 
 
Evo i svih zaključaka sa današnje sjednice: 
 
Z A K LJ U Č A K
 
I
Zbog pogoršane sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije na području Unsko-sanskog kantona, zbog sve većeg priliva ilegalnih migranata na Unsko-sanski kanton, a zbog izostanka djelovanja institucija viših nivoa vlasti, zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije da zajedno sa međunarodnim organizacijama utvrde kućni red za migrante smještene u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona, te urede pravila kretanja van privremenih prihvatnih centara, a sve u cilju zaštite imovine kao i drugih prava i sloboda građana Unsko-sanskog kantona.  
 
II 
Tražimo od Crvenog križa BiH, UNHCR-a i IOM-a pomoć u realizaciji hitnih mjera za osposobljavanje lokacije na Vučjaku, kako bi se izmjestili ilegalni migranti iz urbanih područja.  
 
III
Zadužuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike da u skladu sa svojim nadležnostima održe sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova i utvrde plan djelovanja za pružanje medicinske pomoći ilegalnim migrantima na novoj lokaciji.  
 
IV
Zadužuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da intenzivira aktivnosti kontrole registriranih i neregistriranih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima i da se ukinu rješenja za rad registriranim objektima u kojima budu zatečene osobe bez identifikacijskih dokumenata, a protiv ostalih će se pokrenuti zakonom predviđene mjere.        
 
V
Zahtjevamo od policijskih agencija svih nivoa vlasti da u okviru svojih nadležnosti vrše pojačanu i stalnu kontrolu migrantskog vala i kretanja ilegalnih migranata kako bi se smanjio pritisak na Unsko-sanski kanton. 
 
VI
Zahtjevamo od Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine da prestanu prevoziti ilegalne migrante prema Unsko-sanskom kantonu.  
 
VII
Tražimo od entitetskih i državnih vlasti da počnu upravljati migrantskom krizom te primjenjivati strožije mjere za suzbijanje nezakonitih imigracija, trgovine i krijumčarenja ljudima.
 
VIII
Tražimo od predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini da snažno utiču na svoje predstavnike u entitetskim i državnim institucijama u čijoj je nadležnosti oblast migracija, da hitno djeluju, kako trenutna situacija ne bi bila dovedena do eskalacije.
KOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti

Copyright © 2013 - 2019 USKinfo.ba - Informativni portal | Web developed by IDK Studio - Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!