Završena tematska sjednica Skupštine USK-a - Usvojeno 15 zaključaka o upravljanju migrantskom krizom

Konkretne smjernice

Završena tematska sjednica Skupštine USK-a - Usvojeno 15 zaključaka o upravljanju migrantskom krizom

Objavljeno na dan 25.06.2019 - 16:33 | Izvor: USKinfo.ba |


Upravo je završena tematska sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona koja je imala samo jednu tačku, a to je Informacija o stanju migrantske krize na područu Unsko-sanskog kantona.

Nakon iscrpne rasprave koja je trajala od 10 ujutro, pa sve do 16 sati, sa 27 glasova ZA usvojeni su zaključci:

1. Upućujemo javnu zahvalu: članovima Operativne grupe USK, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova USK, zdravstvenim  i socijalnim radnicima, radnicima u obrazovanju, aktivistima Crvenog križa na angažmanu u aktivnostima kontrolisanja migrantske krize, zastupnicima na višim nivoima vlasti, koji angažovano rade na uključivanju federalnog i državnog nivoa vlasti u rješavanje problema, predstavnicima medija te svim građanima USK na iskazanom strpljenju i razumijevanju za problematiku  ovog globalnog problema koji se slomio na području ovog federalnog kantona, a zbog izostanka reakcije državnih institucija, u čijoj je isključivoj nadležnosti oblast migracija.

2. Nakon analize  stanja izazvanog migrantskom situacijom, u svim segmentima , posebno s apekta sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije, dajemo podršku članovima Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona da nastave aktivno provoditi mjere, u okviru ovlasti i resursa,  kako bi bi se spriječilo dalje usložnjavanje situacije. 
 
3. Migrantima zatečenim na ovom području mora se ograničiti kretanje zbog očuvanja zdravstveno-epidemiološke i sigurnosne situacije,  u smislu da se poštuje  kućni red za migrante smještene u privremenim prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona  koji mora biti donesen po uzoru na Pravilnike o kućnom redu migratskih centara Salakovac i Delijaš, te urediti pravila kretanja van privremenih prihvatnih centara, dok Kantonalna uprava za inspekcijske poslove treba nastaviti akciju kontrole iznajmljivača smještaja migrantima. 
 
4. Operativna grupa  za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona, hitno će uključiti u rad još jednog člana koji dolazi s područja općine Velike Kladuše. Operativna grupa, u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti Vijeća ministara BiH i međunarodnim organizacijama, uključenim u pružanje pomoći migrantima,  pokrenuće  aktivnosti da  nova, privremena lokacija na Vučjaku kod Bihaća, određena Zaključkom Gradskog vijeća Bihać, ispuni bar minimum   uvjeta za humani prihvat migranata. Uporedo traži se od Gradonačelnika Bihaća da uključi eksperte iz oblasti zaštite okoliša u nadzor lokacije Vučjak  zbog prevencije zaštite vodozaštitnog područja, a od JP Vodovod Bihać da vrši pojačani nadzor i kontrolu kvaliteta pitke vode. 
 
5. Od Operativne grupe  za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona se zahtijeva da, u saradnji sa nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama, intenzivno traži mogućnost za uspostavljanje nove lokacije, koja ispunjavanja minimum uvjeta za prihvat migranata a istovremeno je udaljena od naseljenih područja gradova i općina USK s ciljem  konačnog zatvaranja  privremenih centara  Miral i BIRA kao i privremene lokacije  Vučjak, te u skladu s odrebama zaključaka Gradskog vijeća Bihać kojim se zahtijeva zatvaranje centra BIRA.
 
6. Od Vlade Unsko-sanskog kantona se traži da, kada budu doznačena sredstva sa federalnog nivoa, a po zaključku Vlade F BiH, na zahtjev Zastupničkog doma Parlamenta F BiH, hitno izvrši nabavku materijalno-tehničke opreme i automobila za neometan rad Uprave policije MUP-a USK te poboljšanje uvjeta rada pripadnika MUP-a USK.
 
7. Od Vlade Unsko-sanskog kantona se traži da hitno pokrenu aktivnosti donošenja izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru
 
8. Skupština USK daje podršku Operativnoj  grupi  za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona i Vladi Unsko-sanskog kantona u zahtjevu upućenom Vijeću ministara BiH,  da se centri za prihvat migranata rasporede i po područjima van USK, kako bi se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedio te ukupna situacija kontrolisala, a po uzoru na iskustva susjednih zemalja u rješavanju problema migrantske krize
 
9. Zbog trenutne sigurnosne situacije, koju masovan priliv ilegalnih migranata na Unsko-sanskom kantonu dodatno otežava, zahtjevamo se od policijskih agencija svih nivoa vlasti da, u okviru svojih nadležnosti, vrše pojačanu i stalnu kontrolu migrantskog vala kako bi se smanjio pritisak na ovaj Kanton. 
 
10. Od entitetskih i državnih insitucija, u čijoj je nadležnosti oblast migracija traži se kontinuirano upravljanje migrantskom krizom te primjena strožih mjera za suzbijanje nezakonite imigracije, trgovine ljudima i krijumčarenjem. Od svih političkih partija u BiH se traži da zahtijevaju potpun angažman svojih predstavnika u nadležnim entitetskim i državnim insitucijama,  te da  hitno djeluju kako ova krizna situacija ne bi bila dovedena do eskalacije.
 
11. Od Federalnog operativnog štaba, imenovanog od Vlade Federacije BiH, tražimo da  osiguraju koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija, s ciljem humanitarnog prihvata  migranata na području USK, te hitno uključivanje Civilne zaštite F BiH u sprječavanje humanitarne katastrofa na lokaciji Vučjak kod Bihaća.
 
12. Od Ministarstva sigurnosti tražimo jačanje kapaciteta DGS i stavljanje pod kontrolu istočne granice BiH te jačanje kapaciteta Službe za rad sa strancima, posebno odjeljenja u Bihaću.
 
13. Od Ministarstva sigurnosti  Vijeća ministara BiH tražimo da pokrene aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna  zakona o azilu i strancima, hitno usvajanje realne Strategije upravljanja migracijama i plana koordinacije djelovanja policijskih agencija u kontrolisanju migrantskog vala na području BiH.
 
14. Od Vijeća Ministara BiH tražimo da uputi prosvjetnu notu nadležnim institucijama R Hrvatske zbog kršenja Sporazuma o readmisiji od strane granične policije RH.
 
15. Skupština Unsko-sanskog kantona pratiće realizaciju ovih zaključaka te, ukoliko ne dođe do hitne reakcije nadležnih institucija, na novoj sjednici, odrediće se o represivnim mjerama koje će poduzeti, u okviru ustavnih nadležnosti.
 
Foto: ArhivaPODIJELI OVU VIJESTKOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


COVID-19
Prikaz zaraženih u Bosni i Hercegovini | Izvor: Klix.ba

Copyright © 2013 - 2020 | USKINFO PROMOCIJA d.o.o. | Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!