Javni oglas: Ekonomski stručnjak u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona

USK

Javni oglas: Ekonomski stručnjak u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona

Objavljeno na dan 11.06.2021 - 11:26 | Izvor: USKinfo.ba |


Broj: 14-16-4-1830-2/2021

Sarajevo: 08.06.2021. godina

Na osnovu člana 6. Pravilnika o ugovorima o djelu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI OGLAS

za angažman ekonomskog stručnjaka za potrebe implementacije projekta

IPA2017 Projekat izgradnje efikasnog pravosuđa u službi građana –  aktivnosti 1.1.1. –

Uspostavljanje kapaciteta za jačanje tužilaštava za provođenje finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i srodnim krivičnim djelima

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu VSTV BiH), u okviru projekta (IPA 2017) – Projekat izgradnje efikasnog pravosuđa u službi građana ( u daljem tekstu: Projekat), provodi aktivnost „Uspostavljanje kapaciteta za jačanje tužilaštava za provođenje finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i srodnim krivičnim djelima“.Cilj ove aktivnosti jeste da osobe sa izraženim vještinama iz oblasti ekonomije i finansija u ciljnim tužilaštavima sa najvećim brojem predmeta privrednog kriminala, pruže podršku tužiocima u provođenju finansijskih istraga. Sve aktivnosti će biti koordinisane od strane VSTV BiH.

Projektnim planom je predviđeno da se implementacija navedene aktivnosti izvrši u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona (Bihać):

Tužilaštvo

Broj angažovanih stručnjaka

Kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona (Bihać)......... 1

Predmet ugovora o djelu će biti izvršenje sljedećih poslova:

Izrada finansijskih analiza u cilju olakšavanja donošenja tužilačke odluke
Izrada sažetka dokaza finansijske prirode u tužilačkim predmetima (privredni kriminal, organizovani kriminal i korupcija) i davanje preporuka tužiocima za dalje aktivnosti
Predstavljanje dokaza finansijske prirode tužiocima i pružanje podrške tužiocu prije i tokom postupka pred sudom
Pružanje stručne pomoći u toku sastanaka u vezi sa tužilačkim istragama u predmetima privrednog kriminala, organizovanog kriminala i korupcije
Rad ekonomskog stručnjaka koordinirat će ekonomski savjetnik angažovan u VSTV BiH, a direktne instrukcije o radu angažovani stručnjak će dobijati od glavnog tužioca tužilaštva.

Trajanje angažmana i naknada:

Angažman stručnjaka je predviđen u trajanju od juna 2021 do avgusta 2021, uz mogućost produženja ugovora u skladu sa raspoloživim sredstvima  za ovu namjenu u budžetu Projekta. Angažman stručnjaka će biti vezan za radno vrijeme tužilaca, na lokaciji tužilaštva ili na terenu po nalogu glavnog tužioca.Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.

Potpisivanjem ugovora, angažovani stručnjak se obavezuje da će ispuniti sve obveze koje su predmet ugovora i to u predviđenom roku.

Potrebno je da osoba koja se javi putem javnog poziva posjeduje  znanja iz jedne  ili više oblasti, kako slijedi:

Poslovne knjige i finansijski izvještaji – što podrazumijeva:
knjigovodstvene isprave,
poslovne knjige,
način vršenja popisa imovine,
bilans stanja i uspjeha,
finansijsko poslovanje
Bankarsko poslovanje – što podrazumijeva:
bankarske poslove,
kreditne poslove,
devizno poslovanje
poresko poslovanje,
revizorsko poslovanje,
hartije od vrijednosti,
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju fizička lica koja ispunjavanju slijedeće uslove:

završen fakultet ekonomskog smjera ili drugi fakultet društvenih nauka
minimalno 3 godine iskustva u radu u oblasti finansija i/ili ekonomije – dokazuje se potvrdom/ama
poznavanje pravosudnog sistema BiH
pismo preporuke – poželjno
Ponuda treba sadržavati:obrazac za ponudu (Aneks 1) – uz naznaku za koje tužilaštvo/a se ponuđač prijavljuje
diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija)
obrazac biografije (Aneks 2.)

Ponuđači odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti Aneks 1. i Aneks 2.  koji se nalaze kao prilozi ovog oglasa i zajedno sa ovjerenom kopijom diplome i potvrdama o radnom iskustvu, dostaviti isključivo putem e-mail-a na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba najkasnije do 16.06.2021. godine do  16:00 sati.

Izbor izvršioca će se provesti nakon obavljenog intervjua sa ponuđačima. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na intervju.

Ugovor će biti dodijeljen izvršiocu koji se ocijeni najpovoljnijim u smislu referenci, odnosno radnog iskustva, rezultata rada, poslovnog ugleda i drugih bitnih elemenata predmetnog ugovora.

Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave ponuđača  koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u određenim dijelovima koji dospijevaju sa izvršenjem ugovorenog djela putem Jedinstvenog računa trezora BiH. VSTV BiH ne snosi troškove prevoza od mjesta prebivališta do sjedišta tužilaštva u kome je angažovan stručnjak.

VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili ponudu, odnosno da pregovara o ponudi ili da se obrati dugom izvršiocu da dostavi ponudu. VSTV BiH zadržava pravo da bez odlaganja raskine ugovor sa stručnjakom u slučaju neizvršavanja, nekvalitetnog izvršavanja, ili nepoštivanja rokova izvršenja ugovorenog djela.

Prilozi:

Aneks 1 – obrazac za ponudu

Aneks 2 – obrazac biografije
PODIJELI OVU VIJESTKOMENTARI
Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest ...


FACEBOOK
USKinfo.ba - Naše priče / Naša stvarnost?


USKinfo.ba
Izdvojene vijesti


COVID-19
Prikaz zaraženih u Bosni i Hercegovini | Izvor: Klix.ba

Copyright © 2013 - 2020 | USKINFO PROMOCIJA d.o.o. | Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!